GRYGOV

 

Král Václav III. daroval v roce 1306 městu Olomouc území, na němž měla být vysazena ves německy zvaná Au (niva, louka). Následný vleklý spor o pozemky, který se podařilo uzavřít až v roce 1352, byl patrně důvodem k označován místa

jako Krieg-Au, z čehož bylo odvozeno české Grygov. Již v 16. století se v blízkosti vsi těžil vápenec, její charakter však zůstal i později převážně zemědělský. K dalšími rozvoji místa, které je v současnosti domovem zhruba 1400 obyvatel, přispělo zprovoznění úseku železniční trati mezi Přerovem a Olomoucí v roce 1841. Z pamětihodností obce je možno připomenout dvojici pozoruhodných barokních plastik, pocházejících z výzdoby klášterního areálu na Hradisku a dodatečně umístěných v sousedství zdejší kaple. Grygovským rodákem byl významný československý politik Msgr. Jan Šrámek (1870-1956).

 

Kontakt

Přemysl Hlaváč

phlavac@seznam.cz

HOSPODA U KAPLIČKY
GRYGOV
Masarykova náves 52


telefon- 607 739 388


Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode