HISTORIE ?

Grygov byl založen na počátku 14.stol. na pozemcích sousedících s Holicí, které daroval r.1306 král Václav III. městu Olomouci, aby zde kolem vrchu Horka založili vesnici s názvem „Au“. Založenou vesnici Olomoučané nazvali „Krieg-Au“, z toho vznikl český název Grygov. Podle jiné verze vznikl název obce po sporu o pozemky na tomto území, na které si dělal nárok Unka z Majetína.Spor byl ukončen v r.1352 odškodněním Unky.Podle tohoto sporu o nivy se odvádí název obce Kriegaw. V r.1393 koupil dvůr v Grygově olomoucký měšťan Pešek z Prostějova. Markrabě Jošt mu k tomu ještě přidal v r.1397 jeden lán v Grygově. R.1399 se mluvilo o zemanovi Adamovi z Grygova, který byl stoupencem markraběte Prokopa v boji proti Joštovi a plenil církevní statky, začež byl stižen exkomunikací. Roku 1506 žaloval Bartoň Kolář z Grygova, který na dvoře v Grygově hájil zájmy olomouckých měšťanů, vladyku Albrechta z Hustopeče, že zabil jeho přítele Petra z Drahlova. V r.1514 žaloval purkmistr  a rada města Olomouce vladyku z Kokor, který lovil na jejich panství. V r.1600 mělo město Olomouc v Grygově mimo dvůr, také dva lesy a lom na vápenec. V r.1837 je uváděn panský dvůr přebudovaný na zámeček využívaný jako hostinec a pohostinský využívaný i dnes.

Autor: Miroslav Ulrych

 

 

 

                                                                                                        

POHLEDNICE

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode